‘Een trotsche en allerheerlykste vertooning’

 

Een onderzoek naar
de geschiedenis, de aard en het gebruik van
het 32-voets orgelregister tot 1800

 

Wouter Pleijsier
(Amsterdam, mei 1994)